Partecipa a labarbagia.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

A Gavoi, Olzai, Ovodda e Tiana finanziata la didattica in sardo

Condividi su:

Leggi il comunicato in italiano a questo link

Cun sa determinatzione de su 17 de santandria de su 2015, s'Assessoradu de s'Istrutzione Pùblica at aprovadu sa graduatòria de is progetos de didàtica in sardu e in is àteras limbas istòricas de Sardigna, de fàghere in oràriu curriculare in s'annu iscolàsticu 2015-2016.
De is 244 iscolas chi ant presentadu sa dimanda pro si leare su finantziamentu regionale (contende peri is sedes diversas de unu matessi istitutu) 232 iscolas ant a retzire su contributu, mentres chi 12 progetos no los ant a finantziare ca no ant leadu su puntègiu mìnimu segundu is règulas de su bandu o ca mancaiat una parte de sa documentatzione.
In totu, sa Regione at a erogare 653.000 èuros de is 900.000 chi aiat postu a disponimentu.
Dae custos datos podimus bogare a campu calicunu cunsideru.
Pro sa prima bia dae su 2010, su dinare est bastadu pro finantziare totu is progetos idòneos.
Duos annos a como is progetos presentados fiant 240 e duncas su nùmeru de sas dimandas est crèschidu pagu; mentres chi in is annos in antis fiat creschende nessi de su 100% dae un'annu a s'àteru. Pensamus chi si non bi fiat istada s'interrutzione de s'annu passadu, su nùmeru de is dimandas fiat pòdidu crèschere ancora de prus, ca sa mancàntzia de una continuidade in su finantziamentu de sa didàtica in sardu, podet disanimare is dotzentes e is famìlias interessadas. In prus ocannu, gasi etotu comente in is annos colados, non b'at àpidu una campagna de sensibilizatzione adeguada pro informare is iscolas e is famìlias subra de custa possibilidade.
Is istudiantes chi ant a fàghere unu cursu in sardu in su 2016 ant a èssere prus o mancu unos 3500-4000 e custos nùmeros cumentzant a èssere de importu, mancari chi siant galu a tesu dae is 200.000 istudiantes sardos.
In ogni manera sa didàtica in sardu sighit a crèschere e nemos podet ignorare custa esigèntzia ogetiva de sa sotziedade nostra: su deretu de àere un'istrutzione in is limbas nostras depet èssere reconnotu a totu is istudiantes sardos e si podet pònnere in pràtica petzi istituende s'educatzione bilìngue in manera obligatòria in totu is iscolas de Sardigna, imparende sa didàtica in sardu, aligheresu, tataresu, gadduresu e tabarchinu, in una parte significativa de s'oràriu curriculare.
Ischimus chi b'at de fàghere una gherra manna pro nche lòmpere a custu obietivu, mobilitende istudiantes, famìlias e insegnantes, ma est unu deretu nostru e nos l'amus a conchistare giughende a in antis una pelea populare e democràtica.

Pro imoe, faghimus is mègius augùrios nostros a totu is istudiantes de sas iscolas maternas, primàrias, segundàrias de primu e de segundu gradu, chi ocannu ant a istudiare fintzas in sardu e in is àteras limbas de sa terra nostra in is biddas de Arresi, Teulada, Tàtari, Aristanis, Gonnonnò, Sant'Antoni, Abas, Ruinas, Ceraxus, Cabuderra, Thiniscole, Nùgoro, Làconi, Sestu, Sèdilo, Ilartzi, Gavoi, Ortzai, Uras, Mòguru, Masuddas, Gonnostramatza, Arcidanu, Bonolva, Mara, Pàdria, Putumajore, Casteddu, s'Alighera, Sarrocu, Santu Perdu, Assèmini, Ula, Neoneli, Samugheo, Ardaule, Domos Novas Canales, Paulle, Norghiddo, Abbasanta, Bono, Benetuti, Urtei, Isporlatu, Santadi, Nuxis, Sa Baronia, Igrèsias, Santu Giuanni Suèrgiu, Matzacara, Tratalias, Giba, Gonnosfanàdiga, Macumere, Iscalepranu, Ovodda, Tìana, Tonara, Otieri, Gonnesa, Portescusi, Perdaxus, Narcau, Santu Antiogu, Crabas, Arborea, Sant'Eru, Milis, Tramatza, Nurachi, Santu Lussurzu, Sèneghe, Bonacatu, Loceri, Ùssana, Portu Frailis, Gùspini, Barùmini, Gèsturi, Biddanoa Franca, Tuili, Seddori, Nuràminis, Biddesorris, Pabillois, Serramanna, Santu 'Engiu, Samassi, Sàrdara, Biddacidru, Golòthene, Silanos, Lei, Cuartu, Ùsini, Uri, Biddanoa Monteleone, Romana, Codronzanos, Sènnaru, Òsilo, Biddeputzi, Guasiba, Senorbì, Sant'Andria de Frius, Biddaspitziosa, Su Masu, Sètimu, Turralva, Tiesi, Bunnànnaru, Ìtiri Cannedu , Portu Turre, Patiolla, Donori, Sìnnia, Sestu, Oroteddi, Orgòsolo, Bitzi, Pasada e Durgali.

Àteros annos mègius!!

- Determinatzione prot. n. 18128/I.4.3 rep. n. 1564 de su 17 de santandria:http://www.regione.sardegna.it/doc.../1_422_20151126150022.pdf

- Sa graduatòria aprovada: http://www.regione.sardegna.it/doc.../1_422_20151126150043.pdf

Condividi su:

Seguici su Facebook